Σιγά! Κι εμείς περάσαμε ιλαρά και δεν πάθαμε τίποτα!

Αναστάσης Περράκης: τα fake news βλάπτουν σοβαρά την υγεία!