Σιγά! Κι εμείς περάσαμε ιλαρά και δεν πάθαμε τίποτα!