Ψεύτικες μελέτες δημοσιεύονται σε “επιστημονικά” περιοδικά

Ιατρική: Μύθοι και Αλήθειες

Αντιοξειδωτικά – αλήθειες και μύθοι