Ποιοί είμαστε

jaj social hub:  facebook logo twitter logo 

 

Είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι και ερευνητές στον ευρύτερο τομέα της Επικοινωνίας. Σκοπός μας είναι να συμμετάσχουμε στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική πρόοδο της χώρας μας με τα εργαλεία μας, μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς μας. Θεωρούμε ύψιστη τη συμβολή της πληροφόρησης, της επικοινωνίας γενικότερα και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ειδικά, στη προάσπιση των βασικών αρχών των δημοκρατικών διαδικασιών, με σεβασμό στο δικαίωμα πρόσβασης όλων στην αξιόπιστη πληροφορία.

Μανιφέστο

Αναγνωρίζουμε τους επαγγελματίες της επικοινωνίας και κυρίως τους δημοσιογράφους ως λειτουργούς, ως μια δύναμη ελέγχου και διαμεσολάβησης της πληροφορίας και τους πολίτες ως ισότιμους εταίρους στη διεκδίκηση της αξιόπιστης ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι ο ρόλος όλων είναι καθοριστικός και εξίσου σημαντικός για την ευημερία και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας, για τη δικαιοσύνη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κοινή πρόοδο των ανθρώπων.

Αξιολογούμε ως ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα εξέλιξης των κοινωνιών την παιδεία στα μέσα (media literacy),δηλαδή την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την αξία και τα εργαλεία των μέσων, αλλά και οποιουδήποτε «παρέχει πληροφορία» και είναι σε θέση να επηρεάζει ατομικές και συλλογικές αποφάσεις. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους η παιδεία μειώνει τη δύναμη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων ανοίγοντας το δρόμο για την ουσιαστική και κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών, άρα συμβάλλει στη δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας, της ποιότητας, αλλά και της «πρόθεσης», του σκοπού για τον οποίο μεταδίδεται κάθε πληροφορία.

Θεωρούμε ότι το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο των ΜΜΕ παγκοσμίως διαμορφώνει νέες σημασίες για την ουσία της επικοινωνίας στον 21ο αιώνα. Θέλουμε να συμμετάσχουμε ως επαγγελματίες αλλά και ως ενεργά και δημιουργικά μέλη της παγκόσμιας κοινότητας/κοινωνίας στην αναζήτηση, την αξιολόγηση, τον επαναπροσδιορισμό των παλαιών, αλλά και στη διαμόρφωση των νέων αξιών που συνθέτουν τη σημασία της επικοινωνίας και της πληροφόρησης.

Στόχοι

 1. Συμβολή στην ανάπτυξη της ερευνητικής δημοσιογραφίαςστην Ελλάδα μέσω της προβολής σημαντικών ή και βραβευμένων ερευνών, παρέχοντας κάθε δυνατή πληροφορία ως προς τους ερευνητές δημοσιογράφους, τις πηγές και τα μέσα διεξαγωγής της έρευνας. Θεωρούμε ότι αυτή η προβολή θα εμπνεύσει νέους δημοσιογράφους και θα προσανατολίσει το κοινό προς την διαμόρφωση ουσιαστικών απαιτήσεων στον τομέα της ενημέρωσης.
 2. Κινητοποίηση των αναγνωστών ώστε να αναπτύξουν ικανότητα αξιολόγησης των ειδήσεων σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ, ώστε να μάθουν να ερευνούν τις πηγές, τα επιχειρήματα και τις προθέσεις του περιεχομένου που διαβάζουν σε έντυπα και online μέσα πληροφόρησης και να εντοπίζουν τις περιπτώσεις πιθανών ψευδών ειδήσεων (fake news).
 3. Διερεύνηση περιπτώσεων παραπληροφόρησης, στοχευμένου περιεχομένου και προπαγάνδας και καθοδήγηση των αναγνωστών για τον εντοπισμό ενδείξεων συναφών φαινομένων στα μέσα ενημέρωσης.
 4. Προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας (media literacy), η οποία ορίζεται ως η δυνατότητα των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση, να κατανοούν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να δημιουργούν σε ποικίλα μέσα επικοινωνίας, πληροφόρησης και ενημέρωσης.
 5. Συμβολή στην δημιουργία ενός πλαισίου επιμόρφωσης, ενημέρωσης και εξοικείωσης των πολιτών σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην εποχή μας, τη λειτουργία αλλά και τις μεθόδους πρόσληψης, κατανόησης, αξιολόγησης, κριτικής χρήσης και δημιουργίας των μηνυμάτων τους (news literacy).
 6. Συμμετοχή και ανάδειξη των προβληματισμών και των ηθικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
 7. Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση της δημοσιογραφίας σε πανεπιστήμια, διεθνή Fora, δημοσιογραφικές οργανώσεις και συνέδρια.
 8. Προβολή των απόψεων ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων, επιστημόνων, ερευνητών και ειδημόνων σχετικά με κάθε είδους ζήτημα που άπτεται της δημοσιογραφίας και ευρύτερα της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της πληροφόρησης.

email: jaj [@] jaj.gr


Who we are 

jaj social hub:  facebook logo twitter logo 

 Who we are

We are professional journalists and researchers in the field of Communication. Our aim is to participate in the political, social and cultural advance of our country, utilizing our tools, within the context of our profession. We consider that information, communication in general and mass media especially are critical drivers to support the basic principles of democratic procedures and we advocate the right of universal access to reliable information.

Statement

We recognize communication professionals and especially journalists as carriers and moderators of information and the citizens as equal partners in the vindication of reliable information. We consider that all play critical and equally important role for the country’s prosperity and sound operation, for justice, mutual trust and, ultimately, for people’s progress.

We believe that Media Literacy is a tool for modern societies to grow, by empowering citizens to assess the function, content, value and tools of the media and of any “information source” that influences individual and collective decisions. We support media literate citizens to be vigilant of stereotypical narratives that frame their understanding of reality through bias and prejudice, paving the way for meaningful and critical evaluation of information and thus allowing for control of reliability, quality, intention and purpose of information.

We are convinced that the ever-evolving media landscape worldwide shapes new meanings of the substance of communication in the 21st century. We participate both as professionals and as active, efficient and creative members of the global community in the exploration, pursuit, re-definition of old and identification of new IC values, data and tools.

Objective

 1. Participating in the development of investigative journalism in Greece through the promotion of important and/or award-winning research, providing relevant information, resources and means. We believe that this will inspire young journalists and will guide users to become more demanding in seeking information.
 2. Mobilizing readers to develop their skills to assess the news on domestic and international media in order to learn to investigate sources, arguments and intentions of the content they read in print and online information tools and to identify cases of potential fake news.
 3. Investigating cases of disinformation, targeted content and propaganda and providing guidelines to readers to identify indications of related content in the media.
 4. Promoting media literacy, as the capability and skills of people to access, understand, analyze, evaluate and create on multiple and multimodal information and communication media.
 5. Advocating news literacy, by contributing to a framework of civil practice in assessing the role and function of modern mass media, as well as the methods to perceive, understand, evaluate, critically use and create messages.
 6. Participating and promoting code and ethical issues arising in the exercise of journalism and communication professions in general.
 7. Promoting the views of Greek and foreign journalists and researchers on any aspects related to both journalism and information and communication in general.
 8. Updating on the practice of journalism in Universities, international forums, journalistic organizations and conferences.

email: jaj [@] jaj.gr

 

ΟΝ BOARD

Σίσσυ Αλωνιστιώτου: director

Η Σίσσυ Αλωνιστιώτου είναι πολιτικός επιστήμων και δημοσιογράφος. Εχει ασκήσει τη δημοσιογραφία ως σχολιογράφος επικαιρότητας, columnist και ως ερευνητική δημοσιογράφος. Εχει μακρά εμπειρία στη δημιουργία και τη διεύθυνση περιοδικών εβδομαδιαίων και μηνιαίων σε ελληνικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς, με περιεχόμενο ευρύτερα πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό. Ως αρχισυντάκτης και διευθύντρια απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στη διοίκηση ικανών και έμπειρων δημοσιογραφικών ομάδων. Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς 1987, δίδαξε Εργατικό Δίκαιο στις Σχολές Αστυνομίας και το 1988 ξεκίνησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος στο περιοδικό ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Το 1992 συμμετείχε στην επιτελική ομάδα δημιουργίας του περιοδικού ΕΨΙΛΟΝ  της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας οπότε και αποχώρησε από το Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη για να ενταχθεί στη δημοσιογραφική ομάδα των εκδόσεων Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Εκεί παρέμεινε έως το 2014  στις θέσεις της αρχισυνταξίας και τελικώς της διεύθυνσης  του  περιοδικού ΕΨΙΛΟΝ της Κ.Ε. Στον ίδιο δημοσιογραφικό οργανισμό δημιούργησε το πρώτο περιοδικό πολιτισμού της γαστρονομίας (Gourmet) και το γυναικείο περιοδικό W/E. Παράλληλα (1989-1993) εργάστηκε ως παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών στους ιδιωτικούς σταθμούς ραδιοφωνίας ΩΧ FM, SKY, ANTENNA.  Από το 2012 εστίασε την δουλειά της σε ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των ΜΜΕ και την πρόσληψη των ειδήσεων από τους αναγνώστες (News Literacy) και το 2014 δημιούργησε το δημοσιογραφικό εγχείρημα Journalists About Journalism με δημοσιεύσεις στο jaj.gr ενώ παράλληλα συνέχισε την γενική της αρθογραφία ως ελεύθερη συνεργάτης στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής. Από το 2016 διευθύνει το Media Literacy Institute, το μοναδικό οργανισμό στην Ελλάδα που προωθεί ζητήματα παιδείας στα μέσα επικοινωνίας. Είναι τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.

e-mail: salonistiotou@gmail.com

 

Μαρία Κοζάκου. editor in chief

H Μαρία Κοζάκου είναι Δημοσιογράφος με σπουδές στην Επικοινωνία και ΜΜΕ και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ποιοτική Δημοσιογραφία και τις Νέες Τεχνολογίες. Εχει εξειδικευθεί στο ραδιόφωνο σε μια πορεία που ξεκινά από το 1997, σε ιδιωτικά ραδιόφωνα και, από το 2001, στην ΕΡΤ. Από την αρχή της “ψηφιακής εποχής” έχει εργαστεί ως συντάκτρια και αρχισυντάκτρια σε websites, όπως στα sites των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ως content manager ιστοσελίδων προσώπων και πλέον κάνει consulting στο Social Media Strategy. Ταυτόχρονα γράφει σε περιοδικά, ειδκά έντυπα και εφημερίδες, όπως η Ισοτιμία, το Inside, το ΜΕΤΡΟ, το Office, η Αρχιτεκτονική, το πολιτιστικό περιοδικό ΘΕΑΤΗΣ, το πολιτικό περιοδικό ΚΡΑΜΑ. Παρακολουθεί διαχρονικά τις εξελίξεις περί την επικοινωνία και δημοσιογραφία, συμμετέχει σε σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την εκμάθηση των νέων δημοσιογραφικών εργαλείων, έχει μεγάλη εμπειρία σε project management και σχέσεις μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών, αρθρογραφεί για τα τρέχοντα φαινόμενα επικοινωνίας και κυρίως τη σχέση των δημόσιων ΜΜΕ με τη Δημοκρατία, αγαπάει τη θάλασσα, τα gadgets και τα σκυλιά. Συχνά δίνει τη φωνή της σε διαφημιστικά, trailers και αφηγήσεις.

Ιωάννης Μαντζίκος. senior contributor-international relations Researcher

Ioannis V. Mantzikos
BSc, PGDip, MSc, MPhil

Είναι ερευνητής σε θέματα εξτρεμιστικών Ισλαμικών οργανώσεων, και είναι ο ένας εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου “Al Qaeda: The Transformation of Terrorism in the Middle East and North Africa”, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Praeger το 2015.

Ioannis Mantzikos is a PhD Candidate at the University of Free State in South Africa, specializing in radical threats south of Sahara. Prior to Free State, he spent two years as a visiting research student at King’s College London and concluded his M.A. Thesis at SOAS University of London. He also holds a Bachelors Degree in Politics from the University of Athens. He is currently a Research Associate at the Think Tank for Research on Islam in Africa in Israel and an external assistant at Shield Analysis LLC in Virginia United States. He was also a Research Director at the Hellenic African Chamber for Development in Athens Greece and an Editorial Assistant for Pespectives on Terrorism. He has spent the last two years researching for a book on Al-Qaeda’s transformation in the Middle East and North Africa with Professor Denise Baken of George Mason University while he is also contributing for leading Greek and worldwide mediav outlets such as CNN, Estia Newspaper, at NEA and others.

 

Κατερίνα Χρυσανθοπούλου.: Public Relations – Content Manager

Η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου είναι Συγγραφέας και Διερμηνέας με σπουδές Πληροφορικής, Αγγλικής Φιλολογίας και Ψυχοθεραπείας και μεταπτυχιακό τίτλο στις Γνωσιοεπιστήμες, με ερευνητικά ενδιαφέροντα την πρόσληψη και κατανόηση κειμένου, τον λειτουργικό γραμματισμό και την οπτικοποίηση του γραπτού λόγου. Έχει ιδρύσει την μεταφραστική εταιρία www.planitas.gr, έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα και μελέτες και συντονίζει εργαστήρια γραφής στο Κολέγιο Αθηνών. Επίσης είναι content manager στην σελίδα “Media Literacy Initiative” και ιδρυτικό μέλος στο Media Literacy Institute, το μοναδικό οργανισμό στην Ελλάδα που προωθεί ζητήματα παιδείας στα μέσα επικοινωνίας.

 

Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. senior editor – Russia expert

Ο Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε Φιλοσοφία στο τότε Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου (Ουκρανία) της ΕΣΣΔ, όπου και εκπόνησε τη διατριβή του για τον τίτλο του Μαΐστρου των Τεχνών. Στη συνέχεια σπούδασε Θεολογία στο ΑΠΘ.
Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στην ιδιωτική Τεχνική Εκπαίδευση και στην Επαγγελματική Κατάρτιση. Στη συνέχεια μεταπήδησε στη Δημοσιογραφία και εργάστηκε ως στέλεχος μεγάλων εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζεται στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 984 FM», αρχικά ως υπεύθυνος των εκπομπών για τις μεταναστευτικές κοινότητες και στη συνέχεια στο Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων και ξενόγλωσσων προγραμμάτων.
Έχει μεταφράσει από τα ρωσικά περισσότερα από 70 βιβλία λογοτεχνίας, ποίησης, πολιτικής, φιλοσοφίας και θεολογίας. Το 2013 ίδρυσε τις εκδόσεις s@mizdαt που ειδικεύονται κατά κύριο λόγο στη ρωσική γραμματεία και το 2014 το περιοδικό «Στέπα», μια επιθεώρηση ρωσικού πολιτισμού που κυκλοφορεί 3 φορές το χρόνο.
Τα δημοσιογραφικά και επιστημονικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται από τη λογοτεχνία και την ποίηση, την φιλοσοφία και τη θεολογία, μέχρι την Γεωπολιτική με έμφαση τη Ρωσία.

 

Βαγγέλης Γρηγόρης senior editor-Digital Content

Ο Βαγγέλης Γρηγόρης σπούδασε πολιτικές επιστήμες σε Ελλάδα (Νομική Αθηνών) και Γαλλία (Nancy II). Εργάστηκε ως συντάκτης και αρχισυντάκτης στο εβδομαδιαίο περιοδικό ΕΝΑ και στη συνέχεια στο περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας και έχει συνεργαστεί με διάφορα έντυπα του αθηναϊκού Τύπου. Είναι τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.

 

 

Μαρία Κατσουνάκη, senior editor, special advisor

Η Μαρία Κατσουνάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με τη δημοσιογραφία από το 1984, στην αρχή στην εφημερίδα «Έθνος» και από το 1987 στην «Καθημερινή». Ειδικεύτηκε στο πολιτιστικό ρεπορτάζ αναλαμβάνοντας τη θέση της αρχισυντάκτριας και υπεύθυνης του ημερήσιου πολιτιστικού τμήματος από το 1992 έως το 2007. Εδώ και δέκα χρόνια είναι αρθρογράφος της «Καθημερινής» διατηρώντας παράλληλα τη σχέση της με τα θέματα πολιτισμού. Από το 2000 μέχρι τις αρχές του 2012 παρουσίαζε στην ΕΤ1 εκπομπή για τον Ελληνικό Κινηματογράφο. Το 2007 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Μπότση για την προβολή και προώθηση του πολιτισμού μέσα από τα ΜΜΕ.