Ιατρική: Μύθοι και Αλήθειες

Ας προσπαθήσουμε να διαλύσουμε μερικούς από τους συνηθέστερους μύθους που αφορούν σε ιατρικά θέματα.