Σιγά! Κι εμείς περάσαμε ιλαρά και δεν πάθαμε τίποτα!

Τί δουλειά έχει ένας παιδίατρος στο jaj;

Αναστάσης Περράκης: τα fake news βλάπτουν σοβαρά την υγεία!