Η Νέα Τουρκία του Ερντογάν

Ο παίκτης, ο πρόεδρος και ο οπαδός

Ρωμανός Γεροδήμος: Ανταποκρίσεις από τον 21ο Αιώνα

Τής Κακομοίρας (Εξ αδιαιρέτου η ψυχή), Μέρος 1ον

Τής Κακομοίρας (Εξ αδιαιρέτου η ψυχή), Μέρος 2ον

Η μέρα ενός εκλογικού αντιπροσώπου

Πολιτικός και δημοσιογράφος: Οι δύσκολες απαντήσεις

«Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας» και «Ο Πλούτος της Ελλάδας»

Δημοσιογράφοι και πολιτικοί στο ρουμανικό “Στιλέτο”

Κατενάτσιο: Χελένιο Χερρέρα καὶ Παλαιών Παιχτῶν Γερμανός

Ἕνας ἥρως μὲ παντοῦφλες: το 3ο (και τελευταίο) μέρος

Ἕνας ἥρως μὲ παντοῦφλες: Μέρος 2ον