Τι συμβαίνει επιτέλους με τα εμβόλια; Μύθοι και πραγματικότητα  

Οι μύθοι για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού στα παιδιά

Σιγά! Κι εμείς περάσαμε ιλαρά και δεν πάθαμε τίποτα!

Τί δουλειά έχει ένας παιδίατρος στο jaj;