6. Το κτίριο των New Υork Times

5. Το κτίριο των New Υork Times

4. Το κτίριο των New Υork Times

3. Το κτίριο των New Υork Times

2. Το κτίριο των New Υork Times

14. Adolph Simon Ochs

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ NEW YORK TIMES: Η ΙΣΤΟΡΙΑ

13. Adolph Simon Ochs

12. Adolph Simon Ochs

11. Adolph Simon Ochs

10. Adolph Simon Ochs

9. Adolph Simon Ochs