Μειώθηκαν οι δολοφονίες δημοσιογράφων το 2017. Γιατί όμως;

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ελευθερίας του Τύπου για το 2017