Η πραγματικότητα πίσω από το tweet του Παπαδημούλη

Οι χρήστες διαδικτύου στην ερευνητική δημοσιογραφία

Οι ηθικές αρχές στην έρευνα της ψηφιακής εποχής

Αναζητώντας τα εγκλήματα πολέμου

Πώς ξέρουμε ότι μια αναφορά διαδικτυακού χρήστη είναι αλήθεια;

Πώς αξιολογώ τα στοιχεία της έρευνας;

Τα μυστικά των εταιρειών

Πώς χρησιμοποιούμε τις μηχανές αναζήτησης

Εγχειρίδιο επαλήθευσης Κεφ. 2

Δημοσιογράφοι στις εκλογές: Ενας Οδηγός

Δημοσιογράφοι στις εκλογές

Πώς χρησιμοποιούμε στην ερευνητική δημοσιογραφία τις πηγές πληροφοριών