Ανοιχτά Δεδομένα ή…πού πηγαίνουν τα λεφτά μας

Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα: αναγκαία για τη δημοκρατία και την ευημερία

Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα: μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο;