Ποιο το νόημα της Αναστάσεως για το παρόν μας;

Ενα ερώτημα που δεν θα μπορούσε να τεθεί σε προχριστιανικούς κόσμους και παραδόσεις

Τής Κακομοίρας (Εξ αδιαιρέτου η ψυχή), Μέρος 1ον

Τί συμβαίνει ὅταν βλέπουμε αὐτὴν τὴν ταινία; Γιατί μᾶς ἀνακουφίζει;

Τής Κακομοίρας (Εξ αδιαιρέτου η ψυχή), Μέρος 2ον

Ἐκ νέου ἐπίθεση στὸ ἀφεντικό του. Διαστρεβλώνει, ἐντέχνως, τὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ δημιουργήση ἐνοχὲς στὸν κυρ-Παντελῆ καὶ νὰ φανῆ πὼς…

Κατενάτσιο: Χελένιο Χερρέρα καὶ Παλαιών Παιχτῶν Γερμανός

Προδημοσίευση ἀπὸ τὸ βιβλίο ‘‘Τὸ ὅριο καὶ ἡ ἔκπληξη, Μαρτύριο ἀπ’ τὸ πρῶτο λεπτό’’

Ἕνας ἥρως μὲ παντοῦφλες: το 3ο (και τελευταίο) μέρος

Στὰ Βαλκάνια ὅ,τι δὲν εἶναι ὀνειρικό, ρευστό, συναισθηματικό, προφητικὸ δὲν πιάνει.

Ἕνας ἥρως μὲ παντοῦφλες: Μέρος 2ον

Οι Ελληνες μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Το δεύτερο μέρος μιας πρωτότυπης ανάλυσης, σπάνιας αξίας…

Ἕνας ἥρως μὲ παντοῦφλες, 1958, Ἀλέκος Σακελλάριος

Στὸ Ἀδελφὸν Σωματεῖον, τὴν ΕΣΣΔ, σ’ αὐτό τὸ ἐργαστήριο παραγωγῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, βασίλευε ἡ τρέλα.

Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (1962)

Η πρωτότυπη ερμηνεία: οἱ ρίζες τῆς σχιζοφρένειας: θέλω τὰ πάντα, χωρὶς νὰ ἀλλάξω σὲ τίποτε˙

Δεσποινίς ετών 39

Πάσα ομοιότης με πρόσωπα και καταστάσεις του παρόντος δεν είναι συμπτωματική