Αναζητώντας τα εγκλήματα πολέμου

Πώς ξέρουμε ότι μια αναφορά διαδικτυακού χρήστη είναι αλήθεια;

Πώς αξιολογώ τα στοιχεία της έρευνας;

Τα μυστικά των εταιρειών

Πώς χρησιμοποιούμε τις μηχανές αναζήτησης

Εγχειρίδιο επαλήθευσης Κεφ. 2

Δημοσιογράφοι στις εκλογές: Ενας Οδηγός

Δημοσιογράφοι στις εκλογές

Πώς χρησιμοποιούμε στην ερευνητική δημοσιογραφία τις πηγές πληροφοριών

Εγχειρίδιο επαλήθευσης Ερευνητικής Δημοσιογραφίας

8 νέα δημοσιογραφικά εργαλεία

5 κλασικά εργαλεία