Ειδήσεις στο facebook

Οι νέοι αντιπροσωπεύουν το 34%, των “καταναλωτών” ειδήσεων στο Facebook.

Mark Lee Hunter

  Η καριέρα του Dr. Mark Lee Hunter περιλαμβάνει την ερευνητική δημοσιογραφία, πανεπιστημιακή έρευνα, εκπαίδευση και συμβουλευτική. Είναι καθηγητής και…

Πώς έγινε η έρευνα για το “Γραφείο Δολοφονιών”;

Η «Δολοφονία Bureau» είναι μια έρευνα αρχείων, στη Βουλγαρία και στις ΗΠΑ, ομολογουμένως ένα λιγότερο δημοφιλές αλλά σημαντικό παρακλάδι της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

“Γραφείο Δολοφονιών”

Πώς σκότωνε η μυστική, βουλγαρική «Οργάνωση 7» στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος.