Η πλατφόρμα Truly Media αποτελεί το κύριο εργαλείο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων. 

Η Athens Technology Center (ATC) επιβεβαιώνει εκ νέου την ηγετικό της ρόλο σε ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων για την αγορά των media, κερδίζοντας διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη. 

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια πρόσκλησης υποβολής προσφορών που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ATC αποτελεί έναν από τους αναδόχους του Ευρωπαϊκού Παρατηρηρίου Ψηφιακού Μέσων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ιταλία). 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δράσης της Ευρ. Επιτροπής κατά της παραπληροφόρησης (Δεκέμβριος 2018) , η ATC έχει αναλάβει να εμπλουτίσει περαιτέρω τις ήδη πλούσιες λειτουργικότητες της πλατφόρμας Truly Media, ενσωματώνοντας ενδεικτικά, εργαλεία για τον εντοπισμό των deep fakes, δυνατότητα εντοπισμού «επισφαλούς» περιεχομένου σε περισσότερα κοινωνικά δίκτυα και άλλα. 

Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα Truly Media  αποτελεί ένα συνεργατικό περιβάλλον για την επιβεβαίωση του περιεχομένου που διαμοιράζεται στα social media (UGC). Αναπτύχθηκε από την Athens Technology Center (ATC) και τη Deutsche Welle (DW, τον γερμανικό διεθνή ραδιοτηλεοπτικό φορέα) και αποτελεί το βασικό εργαλείο των μελών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης (European Observatory against Disinformation) ενώ την εμπιστεύονται οργανισμοί όπως η DW, η Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ο φορέας FactCheck Mongolia, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επιστήμης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (European Science-Media Hub – ESMH) , η Διεθνής Αμνηστία και το Human Rights Center (University of California, Berkeley). H πλατφόρμα επίσης αξιοποιείται  και από δίκτυο δημοσιογράφων και fact checkers σε Myanmar και Γεωργία.