Τι δράσεις και μέτρα ελήφθησαν στη διάρκεια του παγκόσμιου lock-down λόγω της πανδημίας, στο πεδίο της Παιδείας στα MME
και την Πληροφορία; Πως αντέδρασαν η Πολιτεία, οι πολίτες και η αγορά των Μέσων και της Πληροφορίας; H UNESCO κλείνει τον κύκλο των ενημερωτικών webinars για την COVID-19 με 5 ομιλητές από την Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ, και την Αφρική που θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν τις στρατηγικές και τις αντιδράσεις απέναντι στην υπερπληροφόρηση και το φαινόμενο της “infodemia” όπως το χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – WHO. Από την Ελλάδα, συντονίζει και συμμετέχει η Ειρήνη Ανδριοπούλου, Co-Secretary General UNESCO GAPMIL.