Ολοσέλιδη “απολογία” της Facebook

Δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο facebook

Ο νέος αλγόριθμος του Facebook μείωσε το χρόνο ενασχόλησης με το μέσο