Ο νέος αλγόριθμος του Facebook μείωσε το χρόνο ενασχόλησης με το μέσο