Δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο facebook

Ο νέος αλγόριθμος του Facebook μείωσε το χρόνο ενασχόλησης με το μέσο

Η νίκη του Τραμπ και τα Social Media

NEW YORK TIMES: μια αυτοκριτική θησαυρός συμπερασμάτων