Οι αλγόριθμοι του Facebook…στα όρια της παράνοιας!

Ο νέος αλγόριθμος του Facebook μείωσε το χρόνο ενασχόλησης με το μέσο

Η δημοσιογραφία το 2025. Τέσσερα σενάρια