Η οδύσσεια των δεδομένων και η πολιτικώς ορθή επιστήμη