Φίλτρα διασταύρωσης ειδήσεων στο γερμανικό Facebook

Χρηματιστήρια: όταν οι φήμες “αγοράζονται” ως ειδήσεις

Ομάδα κρούσης από το BBC εναντίον των ψεύτικων ειδήσεων!

Αρχίζει ο πόλεμος κατά των ψευδών ειδήσεων

Ο αντίλαλος των ειδήσεων στα κοινωνικά δίκτυα

To Facebook και οι ψεύτικες ειδήσεις