Ομάδα κρούσης από το BBC εναντίον των ψεύτικων ειδήσεων!

Ο μεγαλύτερος οργανισμός ειδήσεων του κόσμου αρχίζει τον πόλεμο εναντίον των ψεύτικων ειδήσεων

Κώδικας Δεοντολογίας Ψηφιακών Μέσων

Ενας “φρέσκος” Κώδικας που βάζει σε μια σειρά τον κόσμο του ψηφιακού περιεχομένου

Aρχές της δημοσιογραφίας

Το Pew Research Center επαναδιατύπωσε τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας