Ο πόλεμος εντείνει το πρόβλημα της πείνας

“Το πρωί που ήρθαν να μας πάρουν”- ανταποκρίσεις από τον πόλεμο στη Συρία