Ἕνας ἥρως μὲ παντοῦφλες: Μέρος 2ον

Συμπόρευση Ισλαμιστών-Κεμαλιστών. Γιατί;