Τής Κακομοίρας (Εξ αδιαιρέτου η ψυχή), Μέρος 1ον

Τής Κακομοίρας (Εξ αδιαιρέτου η ψυχή), Μέρος 2ον

Ἕνας ἥρως μὲ παντοῦφλες: Μέρος 2ον