Τα κοινωνικά στερεότυπα σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων

Ο κοινωνικός αποκλεισμός θεωρείτο στο Μεσαίωνα αναγκαία άμυνα απέναντι στους φορείς των ασθενειών