Τα κοινωνικά στερεότυπα σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων