Γιώργος Πλειός: «Να μην πέσει μαύρο ή κρατικό χρήμα στην τηλεοπτική αγορά»

Γιώργος Κοντογιώργης – Συνέντευξη

Πώς ζουν οι ελέφαντες, σκλαβωμένοι στους ζωολογικούς κήπους;

Η δυστυχία των ελεφάντων στους ζωολογικούς κήπους

Τουρκία: Έρευνα της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων