Μειώθηκαν οι δολοφονίες δημοσιογράφων το 2017. Γιατί όμως;