Φίλτρα διασταύρωσης ειδήσεων στο γερμανικό Facebook

Χρηματιστήρια: όταν οι φήμες “αγοράζονται” ως ειδήσεις

Αρχίζει ο πόλεμος κατά των ψευδών ειδήσεων