Ανοιχτή πρόσβαση: το μέλλον της διάδοσης της γνώσης

Τα δεδομένα είναι έργα υποδομής όπως οι αυτοκινητόδρομοι

Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα: μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο;