Το MediaLiteracyInstitute συμμετείχε με ανακοίνωση στο 2ο International Media Literacy Research Symposium στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας στις 19-20 Απριλίου 2018. Το 1ο συνέδριο είχε πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2014 στο Πανεπιστήμιο Fairfield.

Η παιδεία στα μέσα είναι ένας τομέα που προσελκύει, συνεχώς αυξανόμενο, ενδιαφέρον από ερευνητές και επαγγελματίες των τομέων της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας, της τεχνολογίας και των επιστημών της πληροφορίας μάθησης και είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η σχετική έρευνα. Στο συνέδριο συμμετείχαν με εργασίες τους διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές, εκπρόσωποι οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, διδακτορικοί φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων.

Το συνέδριο κάλυψε τις εξής θεματικές περιοχές

Παιδεία στα μέσα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

Οι εργασίες / παρουσιάσεις σε αυτήν την θεματική περιοχή διερεύνησαν τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της παιδείας σε όλες τις διαστάσεις της – ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική, κοινωνία πολιτών – προσπαθώντας να καταγράψουν τις βάσεις και το μέλλον του τομέα.

Παιδεία στα μέσα που χρησιμοποιούν οι πολίτες (civicmedialiteracy) και συμμετοχικός πολιτισμός (participatoryculture)

Οι εργασίες / παρουσιάσεις σε αυτόν τον τομέα κάλυψαν τις ευκαιρίες που παρέχει η παιδεία στα μέσα να αναπτυχθεί δια βίου μια εκπαίδευση όλων των ανθρώπων στην πολιτική και τη συμμετοχή στα κοινά και στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα, διερευνώντας την έννοια του ενεργού πολίτη και τα αποτελέσματα της ψηφιακής συμμετοχής.

Εκπαίδευση: ψηφιακοί πολίτες (digitalcitizenship), κοινωνική δικτύωση, πολιτικές και κατάρτιση

Οι παρουσιάσεις σε αυτό το σκέλος ασχολήθηκαν με το πώς η παιδεία στα μέσα μπορεί να δώσει φωνή στους πολίτες που συμμετέχουν σε συζητήσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η δημιουργία συγκροτημένης πολιτικής για την παιδεία στα μέσα είναι σημαντική κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικό, είναι σημαντικό να προωθείται η συζήτηση για την ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη, τα κοινωνικά μέσα, την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

πηγή κεντρικής φωτό