Κων. Δασκαλάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται μαζικά αριστεία

“Το κράτος είναι κάτι άλλο από εμάς, είναι ένα «αξίωμα» στη σκέψη πολλών Ελλήνων”.