Συνέντευξη με τον πολεμικό ανταποκριτή του CNN Tim Lister