Η… τέχνη της προπαγάνδας. Μέρος Β’

Κορίτσια… ο Ρωσικός στόλος!