Τι μας αφήνει το 2018:  για δημοσιογράφους και πολίτες