Γερμανία: Εγκρίθηκαν οι αμυντικές δαπάνες για τον επανεξοπλισμό της