Γιατί έχει σημασία η αντικαταστάτρια της δικαστού Ginsburg;