Γιά πρώτη φορά διεξήχθη στην Ολλανδία  μία μελέτη που δεν περιορίζεται στο ρόλο των δημοσιογράφων, τα επαγγελματικά κριτήρια σχετικά με τον τρόπο και το περιεχόμενο των ειδήσεων που πρέπει να προβάλλουν αλλά ασχολείται κυρίως με τις απόψεις του κοινού για τη δημοσιογραφία.

Τους δημοσιογράφους απασχολεί συχνά η άποψη των άλλων για τη δουλειά τους: των άλλων δημοσιογράφων πολύ συχνά, του κοινού αρκετά συχνά.Υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικά με τη δημοσιογραφική εργασία και το περιεχόμενό της, τους στόχους και το ηθικό πλαίσιο. Οχι στην Ελλάδα βέβαια, αλλού. Οι έρευνες όμως που αναζητούν τα χαρακτηριστικά των πολιτών οι οποίοι παρακολουθούν (ως θεατές, ακροατές, αναγνώστες) το αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς περιορίζονται συνήθως σε εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν αντιστοίχως τη θεαματικότητα, ακροαματικότητα, αναγνωσιμότητα. Σε εκείνα, δηλαδή, στα οποία αν υπακούσεις θα εξασφαλίσεις περισσότερους “πελάτες”.

Οπως είναι ευνόητο, όλες οι έρευνες αυτού του είδους, έχουν σημασία για τον τόπο και το χρόνο εντός των οποίων διεξάγονται. Ωστόσο έχουν μιά γενική σημασία και σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον όταν ένα μεγάλο δείγμα ερωτηθέντων απαντά όχι μόνο στο σύνηθες “τί σας ενδιαφέρει περισσότερο να παρακολουθήσετε ή να διαβάσετε” αλλά στο σπάνιο ερώτημα “τί περιμένετε από τους δημοσιογράφους”.

Η εξαιρετικά δύσκολη, αν και απαιτούμενη, ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις του κοινού και  την κοινωνική ευθύνη του δημοσιογράφου για έγκυρη και υπεύθυνη δημοσιογραφία οδήγησε σε μία μελέτη για την αποσαφήνιση του τί πραγματικά περιμένει το κοινό από τα ΜΜΕ και τους εργαζόμενους σε αυτά. Γιά πρώτη φορά, σε τέτοια κλίμακα, διεξήχθη στην Ολλανδία λοιπόν μία μελέτη που δεν περιορίζεται στο ρόλο των δημοσιογράφων, τα επαγγελματικά κριτήρια σχετικά με τον τρόπο και το περιεχόμενο των ειδήσεων που πρέπει να προβάλλουν αλλά ασχολείται κυρίως με τις απόψεις του κοινού για τη δημοσιογραφία. Πιό αναλυτικά εδώ.

photo credit:http://digital.lib.uiowa.edu/ictcs/