Εχει βραβευθεί από το Investigative Reporters and Editors Inc., την κορυφαία οργάνωση στο πεδίο της ερευνητικής δημοσιογραφίας τόσο για τις δημοσιογραφικές του έρευνες όσο και για την έρευνα στον τομέα της δημοσιογραφίας καθαυτής. Στις βραβεύσεις του περιλαμβάνονται the H.L. Mencken Free Press Award για τη δουλειά του σχετικά με κυβερνητικές ατασθαλίες, the Sigma Delta Chi Award για τις έρευνές του σχετικά με τη δημοσιογραφία, the National Headliners and Clarion Awards, the EFMD Award.