Συνολικά ήταν ο κύριος ή συνεργαζόμενος ερευνητής σε περίπου 200 θέματα ερευνητικής δημοσιογραφίας τα οποία έχουν δημοσιευθεί στο New York Times Magazine, Reader’s Digest, Le Figaro και σε άλλα. Τα άρθρα του σχετικά με τα ΜΜΕ και την Επικοινωνία έχουν δημοσιευθεί στα Corporate Reputation Review, Harvard Business Review, Columbia Journalism Review, Harvard International Journal of Press/Politics, the Journal of Business Ethics και αλλού.
Η διδακτορική του διατριβή στην Επικοινωνία εκδόθηκε από τις Γαλλικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις(Presses Universitaires de France) με τον τίτλο “Le Journalisme d’investigation en France et aux Etats-Uni” και ήταν η πρώτη διαπολιτισμική έρευνα πάνω στις γαλλικές και αμερικανικές μεθόδους της ερευνητικής δημοσιογραφίας.