Ο τρόπος που ένας δημοσιογράφος αντιμετωπίζει τις προεκλογικές διαδικασίες σηματοδοτεί την επαγγελματική του επάρκεια, αλλά και την υπόστασή του ως πολίτη. Κρίνεται αυτός αλλά και οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί και τα μέσα στα οποία εργάζεται και τα οποία εκπροσωπεί. Κρίνεται η ποιότητα της δημοκρατίας μιάς χώρας αλλά και η συνείδηση και η κρίση των πολιτών. Οι δημοσιογράφοι έχουν μεγάλη κι καθοριστική ευθύνη για τις αποφάσεις ψήφου των πολιτών και άρα για το αποτέλεσμα των εκλογών. Ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να αποτελούν το ανάχωμα προς τους φαύλους πολιτικούς ή απλώς τους ανεπαρκείς. Αποτελούν όμως και οι ίδιοι κομμάτι της ίδιας κοινωνίας, ζωντανό αποτέλεσμα της ίδιας παιδείας που δίνει σε μιά χώρα τους πολιτικούς (αλλά και τους δημοσιογράφους) που της αξίζουν.

Το εγχειρίδιο που δημιούργησαν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα απευθύνεται με σαφείς προτάσεις-οδηγίες στους δημοσιογράφους αλλά και στους πολίτες. Θέλει να δημιουργήσει, ειδικά για τους τελευταίους,μονοπάτια σκέψης, ερμηνείας και ελέγχου πάνω σε ό,τι διαβάζουν, βλέπουν, ακούνε.

Η ρητορική των πολιτικών στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι καλεσμένοι στα τηλεοπτικά πάνελ και οι κανόνες επιλογής, οι εκλογικοί αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποι των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα, οι μέθοδοι των πολιτικών συνεντεύξεων και πολλά άλλα -εξαιρετικά ενδιαφέροντα και χρήσιμα- κεφάλαια συνιστούν το περιεχόμενο του εγχειριδίου. Το Journalists About Journalism(jaj.gr) το μετέφρασε ολόκληρο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Συντάχθηκεαπό τους 1. Hervé Barraquand, Programme Specialist, Press Freedom and Media Pluralism, Martine Anstett, Head of Division, Delegation for Peace, Democracy and Human Rights

INTERNATIONAL ORGANIZATION DE LA FRANCOPHONIE,19-21 avenue Bosquet 75007 Paris,Website: www.francophonie.org // Email: oif@francophonie.org

2. Christophe Deloire, General Manager, Ambroise Pierre, Head of Africa Desk REPORTERS WITHOUT BORDERS, 47, rue Vivienne, 75002 Paris, Website: www.rsf.org // Email: rsf@rsf.org

photo:https://www.flickr.com/photos/osde-info/4582945263/in/photolist-7YYMXD-8QDFv9-Mfn2t-7N8KNu-7RiUeM-o71YMs-o71YLq-6y9tkx-49MTsf-nPCktX-2muPEP-nPCkwH-nPCkuZ-nPCkwx-9q66dn-bB38PU-5AwxUs-6YZuk1-oeqiFW-ML3RS-rD91mj-rFkc66-o71YK3-rFqxVB-rFqxzg-nsKFsN-84A7jf-Mf9S5-peJ8R-npVKyR-9GTieQ-drWaWr-o71YL5-6bBtCP-qJD4me-84x9Kt-7xtC61-84Adu3-bo6WiM-3CQj9H-axHmzf-dKrWSw-6uwwu6-axHmCG-84x9KB-qijrK3-8BEYjf-4gJXPS-rFk9wP-sopYSo/