“Η τεχνολογία γεφυρώνει το χάσμα των γενεών, επειδή τα παιδιά διδάσκουν τους μεγάλους”