Φόρος… διαπίστευσης: 50 ευρώ ανά δημοσιογράφο για κάθε Σύνοδο Κορυφής