1942: Αρχειακό φωτογραφικό υλικό από τα γραφεία των New York Times