Επιδεινώνεται η Τρομοκρατία; Στη Δύση, ναι. Στον κόσμο, όχι.