Συγκροτήθηκε η Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ