Προπαγανδιστικές αφίσες των δύο πολέμων

731 Views |  1

 

Οι αφίσες ήταν τα κύρια οχήματα της προπαγάνδας τόσο κατά τον Μεγάλο Πόλεμο, όσο και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δείτε δύο συλλογές από τον κάθε πόλεμο.

 

Πηγή φωτογραφιών