Ο όρος επινοήθηκε από τον Erwin Wardman, συντάκτη του “New York Press”. O Wardman ήταν ο πρώτος που θα δημοσιεύσει τον όρο, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι εκφράσεις όπως «κίτρινη δημοσιογραφία» και «σχολείο του κίτρινου παιδιού της δημοσιογραφίας» είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί από δημοσιογράφους της εποχής.Ο Wardman ποτέ δεν προσδιόρισε τον όρο ακριβώς, ήταν, όμως, αυτός που είχε πρώτος χρησιμοποιήσει και την έκφραση “δημοσιογραφία κίτρινου παιδιού” αναφερόμενος και παραπέμποντας στο τότε δημοφιλές κόμικ “Κίτρινο Παιδί” (Yellow Kid) που δημοσιευόταν εκείνη την εποχή τόσο από τον Pulitzer όσο και από τον Hearst στη διάρκεια της “μάχης” για την κυκλοφορία των εφημερίδων τους.